Praktische informatie

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals lestijden, vakanties en (rooster)vrije dagen. Voor alle overige informatie verwijzen we je graag naar onze schoolgids, die je hieronder kunt downloaden.

Het Kwadrant praktijkonderwijs

Locatie: Oberonstraat 2, 4624 VM Bergen op Zoom
Postadres: Postbus 125, 4600 AC Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 – 21 01 99 (algemeen)
Telefoon: 0164 – 26 12 73 (stagebureau)
E-mail: hetkwadrant@lpsnet.nl

Lestijden

Inloop: 08:30 - 08:40 uur
Mentormoment: 08:40 - 09:00 uur
2e lesuur: 09:00 - 09:45 uur
3e lesuur: 09:45 - 10:30 uur
Ochtendpauze: 10:30 - 10:45 uur
4e lesuur: 10:45 - 11:30 uur
5e lesuur: 11:30 - 12:15 uur
Middagpauze: 12:15 - 12:45 uur
6e lesuur: 12:45 - 13:30 uur
7e lesuur: 13:30 - 14:15 uur
8e lesuur: 14:15 - 15:00 uur
9e lesuur: 15:00 - 15:45 uur

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 16 - 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 - 5 januari 2024
Canavalsvakantie 12 februari - 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie: 22 april - 3 mei 2024
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2023
Zomervakantie: 8 juli - 16 augustus 2024

Roostervrije dagen:

28 augustus 2023 (hele dag)
10 oktober 2023 (middag)
15 november 2023 (hele dag)
5 december 2023 (middag)
22 december 2023 (middag)
6 februari 2024 (middag)
2 april 2024 (hele dag)
4 juli en 5 juli 2024 (hele dag)

Gezonde school

Het Kwadrant is al jaren een gezonde school en we streven ernaar een erkende gezonde school te blijven. Een school waar structureel wordt gewerkt aan de gezondheid van leerlingen en medewerkers. Een paar mooie mijlpalen:

  • Alle leerlingen en medewerkers hebben een Dopper, die gratis gevuld kan worden met water uit de waterautomaat.
  • We hebben een erkende Gezonde Schoolkantine, beloond met de gouden schoolkantine schaal.
  • Je wordt in je groei en leefstijl gevolgd door een GGD-medewerker. De BMI wordt gemeten en indien nodig wordt een vervolgtraject ingezet.
  • Alle door de school georganiseerde activiteiten zijn rook-, alcohol- en drugsvrij. Hierover is een leerlijn ontwikkeld.

Onze school heeft de vignetten ‘voeding’, ‘bewegen en sport’ en ‘roken, drugs en alcoholpreventie’ behaald. Binnenkort verwachten we het vignet ‘relaties en seksualiteit’ te behalen, gevolgd door het vignet ‘welbevinden en sociale veiligheid’.

Subsidie Europees Sociaal Fonds

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs, maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.

Vertrouwenspersonen

Wanneer u als ouder een klacht heeft over ongewenst gedrag binnen Het Kwadrant en u kunt hiermee niet naar de leerkracht van uw kind, of de locatiedirecteur, dan kunt u de interne of externe vertrouwenspersoon inschakelen. Klik hier om te lezen wat deze vertrouwenspersonen voor u kunnen betekenen.

Interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen van Het Kwadrant zijn:

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Dimphy van Poppel van Merlijn Advies Groep (www.merlijngroep.nl). Mevrouw Van Poppel is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via 06 - 41 10 82 08 en via de mail.