Betrokkenheid van
leerlingen en ouders

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Opvoeden zijn wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. En natuurlijk heb jij daar zelf ook een  steeds belangrijkere stem in. We hebben die betrokkenheid op allerlei manieren geborgd bij Het Kwadrant.

Zo hebben we een leerlingvolgsysteem waar zowel jij als je ouders jouw leerontwikkeling kunnen volgen en we met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast is er een leerlingenraad en een medezeggenschapsraad, zodat we onze ideeën kunnen delen en keuzes kunnen toelichten, maar ook voeling kunnen houden met wat jij en je ouders belangrijk vinden.

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Presentis is het leerlingvolgsysteem van het Kwadrant. In dit systeem staat alle belangrijke informatie, zoals het rooster, jouw doelen, het digitale dossier, de vak- en ABC-rapporten etc.

Om inzage en toegang te krijgen tot Presentis kun je via de knop hieronder inloggen. Je kunt Presentis ook bekijken via de Presentis app. Dit kan met de inloggegevens die je van de school hebt ontvangen met een wachtwoord en gebruikersnaam of activatiecode voor de app.

Je ouders krijgen ook toegang tot Presentis, zodat ze jouw vorderingen op de voet kunnen volgen en toegang hebben tot belangrijke informatie.

LEERLINGENRAAD

De Leerlingenraad van Het Kwadrant is een afvaardiging van leerlingen uit verschillende klassen. Elke klas kiest een lid voor de leerlingenraad. Zij komen op voor de belangen van alle leerlingen van de school. Het is een actieve en dynamische raad die zich inzet voor een leefbare en aangename school voor zowel leerlingen als docenten.

De leerlingenraad bespreekt diverse onderwerpen, zoals:

  • schoolregels en aanpassingen in het schoolgebouw;
  •  schoolfeesten, sportdagen, schoolreizen en de organisatie daarvan;
  • klachten van leerlingen en docenten.

Ideeën uit de leerlingenraad worden kenbaar gemaakt aan de directeur, het docententeam en de leerlingen. Hierna volgt er overleg en kunnen er afspraken gemaakt worden. Je kunt je vragen en opmerkingen aan de leerlingenraad kenbaar maken via (het emailadres van) je klassenvertegenwoordiger.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Het Kwadrant heeft een MR, die 6 keer per jaar vergadert volgens een vast vergaderrooster. De MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders/verzorgers. De onderwerpen op de agenda worden zowel door de ouder- als de personeelsgeleding besproken. Elke 6 weken komt de personeelsgeleding van de MR bij elkaar om specifieke personeelszaken te bespreken.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt door de scholen van de Lowys Porquinstichting vertegenwoordigd.